澳门现金网_申博信用网-官网

图片

Достъпност в Canon

Отдадеността на Canon за достъпност

Персонализирайте вашето изживяване

Подобряване на достъпността на нашия сайт

Свържете се с нас


Декларация за достъпност за уебсайта на Canon Europe към юли 2020 г.


Отдадеността на Canon за достъпност

Canon Europe е отдадена да направи нашите уебсайтове, приложения и дигитални услуги възможно най-скоро. Нашата цел е да комбинираме завладяващи изживявания на потребителите с високи нива на достъпност и приобщаване, за да могат всички да използват нашите дигитални услуги независимо от техните възможности или увреждания. Това е част от нашата цел да видим как всички хора, независимо от култура, обичаи, език или раса, живеят и работят заедно за общото благо – това е нашата корпоративна философия Киосей, която следваме неизменно и е в сърцето на всичко, което правим. Непрестанното разработване на сайта, приложенията и създаването на съдържание спазва насоките за най-добри практики за достъпност, например WCAG 2.0 и ISO 30071-1.

Адаптирайте изживяването си към своите нужди

Въпреки че този сайт е създаден да се използва "както е", някои хора най-вероятно ще получат максимална достъпност чрез персонализиране на своя компютър с оглед на техните нужди – например сайтът да бъде прочетен на глас, да променят цветовата гама или да увеличат размера на текста.

Ако смятате, че това би било полезно за вас, ви препоръчваме да посетите:

BBC My Web, My Way (?Моята мрежа, моят начин“ на BBC) или WAI’s Better Web Browsing: Tips for Customizing your Computer(?По-добро сърфиране в мрежата на WAI: Съвети за персонализиране на компютъра“) , за да прочетете съвети или да гледате видеоклипове за начина, по който могат да са ви полезни персоналните настройки (които се постигат чрез функциите за достъпност на компютъра, телефона или таблета или чрез инсталиране на технологии за асистиране).

Подобряване на достъпността на нашия сайт

Чрез тестване на нашия сайт от потребители с увреждания ние осъзнаваме, че има как да подобрим достъпността на сайта и имаме план за въвеждането на такива подобрения. Понастоящем работим върху разрешаването на следните проблеми:

 • Увеличаваме броя на видеоклиповете, които имат надписи, транскрипция или аудио описание. Ако срещате някакви затруднения да използвате нашето видеосъдържание, се свържете с нас на: accessibility@canon-europe.com.
 • Преразглеждаме алтернативния текст (описание) на сайта и коригираме евентуалните несъответствия.
 • Работим, за да подобрим унифицираността на навигацията на сайта ни и видимостта на линията, която маркира кой елемент от страницата е избран.
 • Преразглеждаме достъпността на вътрешната навигация на страниците и работим, за да включим навигационни връзки за прескачане.
 • Работим, за да подобрим унифицираността на имената на елементите в навигацията ни и информацията за нашите връзки, за да са по-разбираеми за потребители на екранни четци ("текст към реч" или "текст-към-брайлов дисплей").
 • Работим, за да подобрим съобщенията за грешки в полетата за въвеждане на страниците за поддръжка и контакти с нас. Ако срещате затруднения да използвате нашите електронни формуляри, се свържете с нас на: accessibility@canon-europe.com.
 • Работим, за да подобрим начина, по който се управляват чрез клавиатурата страниците (селекторите) за избор на фотоапарати и обективи.
 • Индикаторът за цена в процедурата за сравнение на фотоапарати използва цвят, за да предостави информация. Търсим други начини, за да предоставим информация за хората, които изпитват затруднения при възприемането на цветове. Също така преразглеждаме цветовете на текста и фоновете, използвани в нашия сайт, за да се уверим, че лесно се разчитат и че целият текст може да се уголемява в браузърите.
 • Някои потребители може да имат нужда от малко помощ при разбирането на някои елементи на продуктовите страници. Търсим начини за предоставяне на инструкции за тези елементи, за да са по-разбираеми.
 • На някои места функциите за четене на глас може да не произнасят правилно думи, които не са на основния език на страницата. Работим, за да подобрим това.
 • Някои от функциите на сайта използват WAI-ARIA, за да предоставят достъпност. Всички модерни компютри, таблети и телефони разполагат с браузъри, които поддържат WAI-ARIA. По-стари устройства с Android 4.1 обаче нямат тази поддръжка. Ако таблетът или телефонът ви използват Android 4.1 и срещате затруднения в използването на сайта, ви препоръчваме да актуализирате операционната система на устройството с по-нова версия.

Ако някое от тези ограничения ви пречи да получите информацията или услугата от нашия сайт, се свържете с нас на accessibility@canon-europe.com и ние ще ви окажем съдействие.

Споделете с нас, ако срещате затруднения да използвате този сайт

Непрестанно се стремим да подобрим достъпността на нашия сайт – ако забележите нещо, което създава трудности, споделете с нас на accessibility@canon-europe.com. За да ни помогнете бързо да разберем вашето затруднение, ще ни бъде от полза да предоставите с вашата заявка информацията, посочена във ?Връзка с организациите относно недостъпни уебсайтове“.

Всяка полезна обратна връзка относно достъпността и използваемостта на нашия сайт ще бъде приветствана и внимателно разгледана.

Тази декларация за достъпността е последно актуализирана през юли 2020 г. и следва препоръките относно достъпността в международен стандарт ISO 30071-1.